Оприлюднена спільна заява організацій і груп інтерсекс-активістів стосовно змін, які планує ВОЗ внести до Міжнародної Класифікації Хвороб (МКХ-11). У заяві висловлюється щирий жаль з приводу висловлених у документі тенденцій щодо інтерсекс-людей. Зокрема, тривожними є матеріали МКХ-11, пов’язані з непотрібними медичними втручаннями, що не вписуються у норми прав людини, порушують право на недоторканність особистого життя, недискримінацію, є виявом жорстокого поводження.

Автори спільної заяви висловлюють конкретні пропозиції, що на їх думку, мають допомогти захистити права і свободи інтерсекс-людей. Ми, “Egalite Intersex Ukraine”, підтримуємо висловлені пропозиції, які звучать як заклик до ВОЗ. Нижче наводимо ці пропозиції.

  1. Удосконалити номенклатуру і класифікацію для того, щоб вони не порушували права людини.
  2. Оприлюднити чітку політику стосовно здоров’я і прав інтерсекс-людей, забезпечуючи повну відповідність лікування нормам прав людини. Цим заборонити процедури спрямовані на зміну статевих особливостей людей, які народилися з варіаціями статевих ознак, без їх згоди, попередньої і усвідомленої згоди, за винятком випадків, коли це необхідно для уникнення серйозної, невідкладної і непоправної шкоди для відповідних осіб.
  3. Встановити чіткі керівні принципи, що забезпечить припинення порушення прав людини в медичних установах, в тому числі тих, що торкаються інтерсекс-людей.
  4. Включити питання, що стосуються інтерсекс-людей в усі відповідні документи ВОЗ, а також ті, що стосуються сексуального і репродуктивного здоров’я і репродуктивних прав, акушерства, дитинства і юності, здоров’я сечостатевої системи, генетики, спорту, операцій, що калічать на статевих органах, і медичної освіти.
  5. Забезпечити справедливий доступ до відновлюваних методів лікування і допомоги для задоволення поточних потреб в галузі охорони здоров’я в рамках заходів із забезпечення всезагального охоплення в галузі охорони здоров’я.
  6.  Організувати та / або взяти участь у міжнародній нараді з питань здоров’я і прав людини інтерсекс-людей спільно з громадянським суспільством.

Юлія Пустовіт,
“Egalite Intersex Ukraine”