Що означає поняття інтерсекс?

Інтерсекс так називають людину, народжену зі статевими ознаками (геніталії, статеві залози і набір хромосом), які не вписуються в стереотипи бінарної системи сприйняття жіночого чи чоловічого тіла.

Інтерсекс – узагальнюючий термін, що охоплює широкий спектр анатомічних варіацій, які зустрічаються у природі. У декого ознаки інтерсекс помітні уже при народжені, у інших вони виявляються лише у пубертатному періоді. За деяких варіацій хромосом ознаки інтерсекс можуть не мати зовнішнього прояву.

За оцінками експертів, 0,05 – 1,7 відсотків населення народжуються з інтерсекс-особливостями; верхня межа цього діапазону приблизно відповідає кількості рудих людей.

Інтерсекс-особливості людини засвідчують її біологічну стать, це зовсім не стосується її сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Інтерсекс може бути гетеро-, гомо- , бі- або асексуальним і може вважати себе чоловіком, жінкою, тим і іншим або ні тим, ні другим.

Оскільки тіла інтерсекс-людей відрізняються від тіл інших людей, вони часто зазнають стигматизації і численних порушень прав людини в дитячому і дорослому віці, охоплюючи порушення права на здоров’я і фізичну недоторканність, захисту від катувань і поганого поводження, а також права на рівність і відсутність дискримінації.

Фізична недоторканність

Стало звичайною практикою часто без потреби інтерсекс-дітей піддавати хірургічним або іншим процедурам, намагаючись привести їх зовнішній вигляд у відповідність зі стереотипним уявленням про одну з двох статей. Результатом таких процедур, часто незворотних, може бути пожиттєве безпліддя, болі, нетримання, втрата сексуальної чуттєвості і психологічні страждання, в тому числі депресія.

Такі процедури регулярно здійснюються без повної, вільної і усвідомленої згоди інтерсекс-людини, часто коли вона ще не здатна брати участь у прийнятті рішень через свій вік; водночас може порушуватися право людини на її фізичну недоторканність, свободу від катувань і поганого поводження, а також на життя, вільне від шкідливих практик.

Такі процедури часто проводяться на підставі культурних і гендерних норм, а також дискримінаційних уявлень щодо інтерсексів та їх інтеграції в суспільство.

Отже, дискримінаційне ставлення не може слугувати виправданням для порушення прав людини, що включає насильне проведення медичних процедур і порушення права на фізичну недоторканість.

На жаль, такі переконання і соціальний тиск часто сприймаються лікарями, а також батьками інтерсекс-дітей, які можуть заохочувати чи / або погоджуватися на запропоновані процедури, незважаючи на відсутність медичних показань, їх необхідність чи негайність, хоча такі процедури можуть порушувати права людини. Згоди часто досягають через брак інформації про короткострокові та довгострокові наслідки такої операції та за відсутності контактів з однолітками, інтерсекс-дорослими та їх сім’ями.

Багато дорослих інтерсексів, які зазнали таких хірургічних втручань у дитинстві, підкреслюють сором і стигму, пов’язані зі спробами усунути їх інтерсекс-особливості, а також говорять про значні фізичні і психічні страждання, які вони переживають через велику кількість болісних рубців. Багато хто також вважає, що їх змушують визнати певну стать і гендерну категорію, які їм не підходять.

З огляду на незворотній характер і вплив на фізичну недоторканність та автономію, такі, непотрібні з медичного погляду, незатребувані операції чи лікування повинні бути заборонені. Діти-інтерсекс та їхні сім’ї мають одержувати вичерпні консультації і підтримку суспільства, в том числі і від однолітків.

 • Заборонити непотрібні з медичного погляду операції і процедури відповідно до статевих ознак інтерсекс-дітей.
 • Переконайтесь, що з інтерсекс-людьми та організаціями проводяться консультації і вони беруть участь у розробці досліджень, законодавства і політики, що мають вплив на їх права.
 • Переконайтесь, що порушення прав людини стосовно інтерсексів розслідуються і можливі винуватці зазнають переслідувань.

Дискримінація

Інтерсекс-люди часто зазнають дискримінації і насильства якщо стає відомо про їх інтерсекс-особливості або якщо людям здається, що інтерсекси не відповідають їх уявленням про гендерні норми. Закони, що забороняють дискримінацію, як правило, не містять окремих положень про інтерсекс-людей, що робить цю категорію населення вразливою щодо різних видів дискримінаційних дій, включаючи обмеження доступу до охорони здоров’я, освіти, державних послуг, зайнятості і спорту.

Працівник галузі охорони здоров’я досить часто не мають необхідної підготовки, знань і розуміння, необхідних для того, об враховувати особливі потреби інтерсексів, забезпечувати охорону їх здоров’я, поважати їх незалежність, право на фізичну недоторканність і здоров’я.

Деякі інтерсекси також натрапляють на перешкоди і дискримінацію, якщо у них виникає бажання чи необхідність змінити дані про стать у свідоцтві про народження та інших офіційних документах.

Спортсмени інтерсекс стикаються з особливими перешкодами. Відомо кілька випадків дискваліфікації спортсменок-інтерсексів з огляду на їх особливі ознаки. Хоча такі особливості самі собою не сприяють зростанню досягнень, натомість інші якості, такі як зріст, м’язовий розвиток не піддаються таким обмеженням і перевіркам.

Захист і засоби захисту

Інтерсекс-люди мають бути захищені від порушення їхніх прав. Коли б не відбувалися такі порушення, вони мають бути розслідувані, а винуватці притягнені до відповідальності. Жертви повинні мати доступ до ефективних засобів правового захисту, аж до відшкодування збитків і компенсації.

Думку інтерсексів слід враховувати при розробці законодавства і політики, що впливають на їх права і життя.

Позитивні зрушення

У 2013 році Австралія прийняла Закон «Про внесення поправок, що стосуються дискримінації за ознакою статі (сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність і статус-інтерсекс)» – перший закон, у якому наявність інтерсекс-особливостей виокремлена як окрема ознака, дискримінація за якою неприпустима. Сенат Австралії також провів офіційне розслідування стосовно недобровільної чи примусової стерилізації інтерсекс-людей.

У 2015 році на Мальті був прийнятий закон «Про гендерну ідентичність, гендерне виявлення і статеві особливості», що заборонив проведення операцій та процедур зі зміни статевих характеристик неповнолітніх без їх усвідомленої згоди. Закон також забороняє дискримінацію на основі статевих особливостей.

Необхідні заходи

На ріні держави:

 1. Заборонити проведення непотрібних з медичної точки зору операцій і процедур за статевими ознаками інтерсекс-дітей, захищати їх фізичну недоторканність і поважати їх автономію.
 2. Надавати інтерсекс-людям та їх сім’ям адекватну консультативну допомогу і підтримку.
 3. Заборонити дискримінацію за інтерсекс-ознаками, в тому числі в галузі освіти, охорони здоров’я, зайнятості, спорту і доступу до державних послуг, боротися з такою дискримінацією за допомогою відповідних антидискримінаційних ініціатив.
 4. Забезпечити розслідування порушень прав людини стосовно інтерсексів; домагатися притягнення до відповідальності можливих винуватців, а жертвам таких порушень забезпечити доступ до ефективних засобів правового захисту, включаючи відшкодування втрат і компенсацію.
 5. Національні організації в галузі прав людини повинні проводити дослідження і моніторинг стосовно дотримання прав інтерсекс-людей.
 6. Прийняти закони, що передбачають спрощені процедури внесення поправок у маркери статі у свідоцтвах про народження та інших офіційних документах інтерсекс-людей.
 7. Забезпечити медичний персонал спеціальним навчанням щодо здоров’я і прав інтерсекс-людей, а також відповідними порадами батьків щодо догляду за інтерсекс-дітьми, що виражали б повагу до незалежності інтерсекса, його фізичної недоторканності і особливості статі.
 8. Забезпечити, щоб працівники судових органів, імміграційної служби, правоохоронних органів, органів охорони здоров’я, освіти та інші посадові особи були навчені поважати і рівноправно ставитися до интерсекс-людей.
 9. Забезпечити проведення з інтерсекс-людьми і організаціями консультацій та їх участь у розробці досліджень, законодавчих актів та політики, що впливають на їх права.

На рівні медіа:

 1. Висвітлювати думки інтерсекс-людей і груп в газетах, на телебаченні і радіо.
 2. Надавати об’єктивну і збалансовану інформацію про інтерсекс-людей і проблеми, пов’язані з їх правами.
 3. Не висловлювати припущень про сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність інтерсекс-людей.

Ви, ваші друзі та інші люди також можуть змінювати ситуацію на краще:

 1. Повідомляйте про будь-які форми дискримінації чи насильства проти інтерсекс-людей.
 2. Пам’ятайте, що інтерсекс-люди різні, так само як і ви всі, серед кого вони живуть.

Джерело