Чим ми займаємось

Чим займається “Egalite Intersex Ukraine”

Поширенням знань про інтерсекс-людей з метою створення гармонійних і толерантних відносин у суспільстві.

Надає інтерсекс-людям та членам їх сімей консультативну психологічну, правову, медичну та іншу допомогу.

Організовує і проводить заходи (зустрічі, семінари, конференції, тренінги) для студентів, фахівців різних спеціальностей (лікарі, учителі, правники, журналісти, психологи).

Випускає різну друковану продукцію.

Працює над створенням навчальних та інформаційних відеороликів.

Вивчає досвід роботи подібних міжнародних організацій.

Обстоює права інтерсекс-людей на “особисту автономію тіла” на основі повного і детального їх інформування і наявності їх добровільної згоди на будь-які оперативні втручання.

Аналізує випадки порушення прав інтерсекс-людей з метою їх захисту.

Узагальнює досвід розвитку термінології в галузі своєї діяльності.

Перекладає зарубіжні видання, що розглядають проблеми, пов’язані з життям інтерсекс-людей.